The Three Musketeers (Part 3)

No longer available to stream

 

Date Added: 10th July 2018

Date Removed: 9th March 2019

Available for: 8 months

 

Description:

Yet another version of Alexander Duma's novel "The Three Musketeers."

 

Certificate:

Year: 1979

Duration: 71 min

 

Director: Georgi Yungvald-Khilkevich

Cast: Mikhail Boyarskiy, Venyamin Smekhov, Igor Starygin, Valentin Smirnitskiy, Irina Alfyorova, Alisa Freyndlikh, Margarita Terekhova, Oleg Tabakov, Lev Durov, Aleksandr Trofimov, Leonid Kanevskiy, Vladimir Balon, Elena Tsyplakova, Boris Klyuev, Aleksei Kuznetsov

Studio: Odessa studio

 

Amazon Rating: