War and Peace: Part I Andrel Bolkonsky

No longer available to stream

 

Date Added: 6th June 2018

Date Removed: 10th February 2019

Available for: 8 months

 

Description:

 

Certificate:

Year: None

Duration: 2 hours, 20 minutes

 

Director: Sergey Bondarchuk

Cast: Lyudmila Saveleva, Sergey Bondarchuk, Vyacheslav Tikhonov, Viktor Stanitsyn, Kira Golovko, Oleg Tabakov, Irina Gubanova, Anatoli Ktorov, Antonina Shuranova, Anastasiya Vertinskaya, Boris Smirnov, Irina Skobtseva, Vasiliy Lanovoy, Oleg Efremov, Yelena Tyapkina

Studio: Mosfilm

 

Amazon Rating: