Sherlock Holmes: The Master Blackmailer and Mortal Fight

No longer available to stream

 

Date Added: 8th September 2017

Date Removed: 8th February 2019

Available for: 17 months

 

Description:

Mycroft Holmes hands Sherlock Holmes the case of the Master Blackmailer. After upsetting the criminal underground in 'the Master Blackmailer' case, Sherlock Holmes has to face his archenemy: Prof. Moriarty.

 

Certificate:

Year: 1980

Duration: 3 hours, 12 minutes

 

Director: Igor Maslennikov

Cast: Vasiliy Livanov, Vitali Solomin, Rina Zelyonaya, Borislav Brondukov, Valentina Panina, Viktor Yevgrafov, Boris Ryzhukhin, Aleksandr Zakharov, Boris Klyuev, Nikolai Kryukov, Aleksey Kozhevnikov, Ignat Leyrer, I. Andronnikov, Igor Dmitriev, Anatoliy Podshivalov, Svetlana Kryuchkova

Studio: Lenfilm Studio

 

Amazon Rating: